„Nekrásnější období, kdy se příroda budí a včely sní.“

Vůdčí kvetoucí rostliny

Alnus glutinosa olše lepkavá

Někde:

Corylus avellana L. – líska obecná

Další:

Galanthus nivalis – sněženka podsněžník
Leucojum vernum – bledule jarní
Helleborus niger – čemeřice černá
Hepatica nobilis Schreber – jaterník podléška
Anemóně sylvestris – sasanka hajní
Tussilago fartara – podběl obecný
Populus tremula – topol osika
Salix alba L. – vrba bílá
Salix caprea L. – vrba jíva
Aj.

Včely začínají plodovat. Matka se snaží v souladu s možnostmi síly včelstva a teploty uvnitř úlu klást vajíčka. Nejprve jen něco málo a postupně jakmile to teploty dovolí, víc a více. Následně dochází k stále častějším proletům.

 Skutečný život ve včelstvu začne s objevením se prvních vajíček v plástech, které matka položila v předjarní době. Matka nějaké to vajíčko klade celou zimu a včely se pak snaží udržovat teplotu v chomáči na 35°C. Musíme si uvědomit, kolik to stojí včely energie a mnohdy musí čekat 21 dnů do vylíhnutí mladušek. Teprve s přibývajícím teplem a s prvním čerstvým pylem se plodová plocha rychle rozšiřuje. Podmínkou rychlého rozvoje je dostatek glycidových a pylových zásob, dostatek kvalitní a čisté vody. Včelstvo, které má málo jak zásob, tak plodu, zřejmě čeká na příležitost, kterou tomuto včelstvu nabídne příroda. Těmto včelstvům je třeba ihned dodat zásobní plásty s medem a jejich rozvoj bude zcela stejný, jako u ostatních včelstev. Teplo, zásoby, kvalitní matky a dobrý zdravotní stav včelstev jsou nejlepšími předpoklady pro rychlý růst a vývoj včelstev. Včelstvo je složeno převážně ze starých včel – dlouhověké včely z Podletí, což znamená stáří včel půl roku a více. Postupně budou tyto včely nahrazeny včelami letními – krátkověkými. Tyto včely budou lépe přizpůsobeny na práce v následujícím období, kdy je mnoho práce nejen v úlu, ale i mimo něj. Mladušky ještě ve včelstvu prakticky nejsou, ale situace se bude brzo měnit.

První prolet

Tento dlouho očekávaný akt včel je důležitý okamžik v životě včel. Při začátku proletu (vyprášení) včel můžeme rozšířit česna a očistit otvory česen od mrtvolek, aby vzduch mohl volně proudit do úlu. Včely při prvním proletu kálejí, vyprazdňují svůj výkalový vak, zbavují se výkalů. Přesto však je tento den velmi radostný. Den prvního proletu včel cítí již ráno jaksi „v kostech“. Je také nutné, aby byl včelař na včelnici. Podle proletu, zvláště proběhne-li v plné míře za krásného slunného tichého dne, pozná včelař, jak včely přezimovaly. Je to zadostiučinění, které se mu dostává za všechny pečlivé práce, které včelař vykonal v podletí a na podzim k dobrému přezimování.

Podle letu včel může včelař přibližně odhadnout stav včelstva. Vyletují-li včely z úlu téměř najednou a energeticky, je to projev jejich síly, zdatnosti a svědčí o tom, že včelstvo je v pořádku. Včelstva slabá, nemocná a podobně, vyletují ojediněle a také jejich let je jakoby mdlý. Do poznámek které používáme k evidenci všech činností včelstva, si uděláme informaci o proletu a jeho průběhu. Podezřelému chování včel věnujeme větší pozornost. Dobré je se podívat na podložky, které nám sdělí další informace, které můžeme využít při předjarních prohlídkách.

První předjarní prohlídka

S příchodem teplého, slunného bezvětrného dne provedeme zběžnou jarní kontrolu. Všechna včelstva již ukončila pročišťovací prolet a je nutná celková revize včelnice. Tyto prohlídky u včelstev, které mají strůpkovou folii děláme vizuální kontrolou přes tuto folii. Zaměřujeme se na to, zda je včelstvo v dostatečné síle a zda má dostatek zásob. K tomu stačí úl „potěžkat“. V případě, že jsme vše dobře udělali v podletí a na podzim, nemusíme mít strach, že by včelstvo trpělo. Každopádně řádnou prohlídku provedeme u včelstev, které při prvním proletu a následném vyprášení nejevila potřebou energii, nebo se zdála nemocná. Tato včelstva máme prohlížet až jako poslední, z důvodu možného šíření chorob přes včelařské nářadí jako je smetáček, rozpěrák, apod.