Úvod

Písemnou prací, bych rád uvedl základní pravidla, která vedou k dobrému včelaření, tj. jak ze záliby, tak včelaření komerční s maximálním ziskem. Toto bude mít trochu jiné ošetřování včelstev, které musí splnit pro dosažení svých cílů. Samozřejmě je nutné o včelách vědět jejich základní informace, které nás povedou k řádnému ošetřování během roku. Moje rady mají mít racionální podtext, protože jedině tak nám bude práce se včelami vyhovovat. Mým učitelem včelařství byl nedávno zesnulý Ing. Vladimír Řeháček (rok 2010) který působil mnoho let ve včelařské škole v Nasavrkách. Mým příkladem je mnoho odborníků současných, ale i osobností, které dnes řadíme již do historie. Včelaření je obor, který se neustále zdokonaluje a vytváří lepší podmínky nejen pro včely, ale i lidskou rasu, k jejímu pochopení ve všech souvislostech života na Zemi.

Budu se zde zabývat předně včelařením v racionálním směru, a to s ohledem na nejmodernější technologie, které český včelař má v dnešním světě k dispozici. Ošetřování včelstev tedy bude mít předpoklad, že počet včelstev bude od nejmenšího stanoviště včel až po větší včelí farmu, chcete-li to vyjádřit číslem, pak 3 až několik stovek včelstev na včelaře. Samozřejmě, že při vyšším počtu musí mít včelař v sezóně již nějakého spolupracovníka. Bez něj by nebyl schopen zvládnout předně sezónní práce během roku. V Maďarsku dnes vznikají včelí farmy čítající i několik tisíc včelstev na včelařskou rodinu. Další velké včelí farmy čítající několik stovek včelstev se v Evropě nacházejí ve Francii, v Itálii a ve Španělsku.

Včelařský rok je velmi podobný tomu, jak jej známe, ale má o 3 období víc a navíc začíná s časovým posunem. Co to znamená? Tak předně včelařský rok začíná v období, kdy končí na polích žně, tzv. Podletím. Pak nastupuje Podzim, kdy je typický odkvětem posledních nektarodárných a pylodárných rostlin. Chladná Zima je pak ve znamení včelího chomáče, Předjaří prolety a prvním pylem, Jaro ve znamení bouřlivého rozvoje, který včelaře přivádí na nejkrásnější vlnu. V Časném létě je nejvíce práce s medobraním a množením včelstev. Plné léto dává souhrnné výsledky a včelař se při správném vedení raduje v případě, že mu příroda přála.

Ve včelaření lze hledat odpovědi na mnohé otázky života a jeho podstaty. Včely využívají své instinkty pro dobrý chod včelstva. Tvor, jakým včela medonosná je, nás poučuje svými vlastnostmi od dětských let do konce života. Jsou zde často odpovědi jak pro filozofy, ekology, ekonomy, politiky, tedy pro všechny dospělé napříč všemi generacemi lidí, zasahující do mnoha oborů a ovlivňující veškeré dění na zemi a samotnou kvalitu života člověka. Dětem již v předškolním věku či těm školou povinným je včela představována jako tvor plný píle, pracovitosti a neskonalé souhry v postavení vůči včelímu společenství. Dovolím si zde říct, že nás systém včel učí většinou dobrým vlastnostem, které by měl mít budoucí člověk jak z řad podnikatelů, tak zaměstnanců.

Mezi významné vlastnosti včel patří jistě již zde zmiňovaná píle, pracovitost, vytrvalost, být připraven na změnu a vždy vědět, co dělat pro společenství včelího roje. Včely se řídí svými instinkty, které jim dala příroda před více jak 80 milióny lety. V dnešní době známe včelu medonosnou tak, jak se vyvinula v době ledové, tj. před více jak půlmilionem let. Když si uvědomíme, že člověk v podobě Homo sapiens – člověk rozumný, je zde přibližně asi milion let, vyvstává přímá otázka, zda jej lze považovat za toho, kdo zde život na zemi opravdu ovlivňuje tím správným směrem. Nechme tyto otázky pro environmentalisty, politiky, byznysmeny, ale i obyčejné občany pracující i z nějakého důvodu nepracující, prostě všechny ty lidi, co mají odpovědnost za život na zemi a jeho nastavení správným směrem bez válek a nemocí. Všech těch, co určují kvalitu života.

Ošetřování včelstev během Včelařského roku je určeno hlavně pro včelařské odborníky, kteří mají základní zkušenosti se včelařením a jsou ochotni pochopit inovační a světově uznávané technologie šetrné k životu včel a jejich produktům, které jsou co nejlépe zpracované pro člověka.

Jedině jednoduchá a účinná metoda včelaření přispěje k té správné zábavě si včely užít plným douškem. Dobrý podnikatel ve včelaření ví, co je cena „člověkohodiny“ a každé ušetření vede k celkovému efektu provozu a tím i k většímu zisku jak finančnímu, tak pocitovému. Včelařské štěstí se neměří jen penězi, ostatně samotný úspěch, zda to tak bude či ne, má v rukou samotná příroda, ale také tím, kolik je schopen bez větší námahy obsluhovat včelstev a mít z toho radost násobenou bohatými zkušenostmi a možností se neustále rozvíjet. Právě vyšší počet včelstev na loukách, v lese, u zemědělských rostlin, ale i volně rostoucích rostlin zajišťuje biodiverzitu díky opylování a pro bohatost lidstva. Uvědomme si, že za každé třetí sousto vděčíme včele a to přece není málo. Vždy, když dělám přednášku o včelách, to lidem připomínám, že každý třetí knedlík, každá třetí polévka nebo každé třetí jablko, za to vše vděčíme včelám. Je na místě další otázka: kolik toho dáváme včelám my včelaři, my lidé nevčelaři a kolik nám toho dávají samotné včely? Je toho zcela nesrovnatelně více, co včela dává nám. Toto si uvědomí každý, kdo má rád vůni květin, jejich barvu, přírodu, kde je rozmanitost, svět, v jakém bychom chtěli žít, aby byl zdravý a plný chutí, vůní a barev.

Včelařský rok má sedm období. Určují je „vůdčí rostliny“, které projevují svoji krásu v plném květu a napovídají, jaké ošetřování včel během roku nás čeká.

Včelařský rok: